Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Øvelse Barents Cooperation 2015

Samhandlingsøvelse i Finnmark i uke 17


Bilde: Øvingsområde Øvelse Barents Cooperation 2015

I uke 17 gjennomførte NOFO en stor samhandlingsøvelse med Eni Norge, IUA Vest-Finnmark, IUA Midt-Finnmark og IUA Øst-Finnmark. Øvelsen foregikk over et stort geografisk område og involverte dermed mange ressurser. Vi fikkr trent både utstyr og personell.

Statusmelding etter øvelsesoppstart mandag 20.04:

IUA Vest-Finnmark

Hasvik
Jørn Johansen, operasjonsrådgiver kyst og strand i NOFO og NOFOs logistikkansvarlig ved vårt depot i Hasvik, melder om dårlig vær i området uten at dette har påvirket mobiliseringen.

Følgende fartøy satte kurs mot Sørøya og Akkarfjord:
- Hans Gustav
- Korsnesfisk
- Havørna
- Barents Rescue
- Ostad Senior
- Kvalfjord
- Forsøljenta

Korsnesfisk
Bilde: Korsnesfisk med speedlekter

Breivikbotnen
IUA'ene tar i bruk utstyr sendt fra depoet i Hasvik. Befaring av områdene er foretatt, for å anslå hvor det vil være sannsynlig å få landpåslag av olje. Fokus er aksjonsledelse, ordreskriving og øving av mannskap i felt.

Bilde: IUA Vest-Finnmark, innføring i stabsarbeid

Bilde: IUA Vest-Finnmark - befaring av området

Bilde: Breivikbotnen, mobilisering av utstyr

Breivikbotnen, strandsone med fugler

Bilde: strandsone med fugl

Ingøya
IUA Vest-Finmark er også stasjonert på Ingøya i Måsøy kommune og er ett MOB A område og er dermed prioritert. 

Onsdag 22.04.15 ble det forflyttet utstyr fra NOFO sitt depot i Havøysund og etablert base på på Ingøy av både IGSA og IGK stab. Dette for å være klar til å hindre oljen å komme inn i strandsonen. Været har variert veldig, men tok seg opp betraktelig og dermed lettet det jobben med etablering av basen. 

Totalt er 48 personer, 3 hjelpefartøy og en speedlekter i sving på øya. 

 

    
Bilde: Mobilisering av utstyr i Havøysund                                                        Bilde: Mobilisering av utstyr i Havøysund                                                                                                                                  

     
Bilde: IGSA operasjon på Ingøya                    Bilde: Organisering av strandsone innsatsledelse                                           Bilde: Sperrelense

IUA Øst-Finmark

Også i Øst-Finnmark var IUA'ene i aksjon onsdag 22.04. Det ble øvd i Varangerfjorden med IUA'er fra Kirkenes,Nesseby,Vardø og Vadsø.

Dette foregikk i næreheten av ett naturreservat med fuglefjell, som på denne tiden av året har store kolonier av krykkje, praktærfugl, ærfugel og forekomster av stellerand. 

Det ble etablert ren og skitten sone, samt lagt ut geotekstil for å beskytte den sårbare vegetasjonen. Det ble også lagt ut sperrelenser mot oljesøl. 


Bilde: Geotekstil for beskyttelse av vegetasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Overvåkning

Også overvåkning fra luft ble tatt i bruk under øvelsen Barenst Cooporation 2015.

Kystverkets overvåkingsfly LN-KYV hadde onsdag 22.april flere tokt over områdene hvor innsatsgruppene under Øvelse Barents Cooporation opererte. Nedenfor kan dere se videoopptakene som ble gjort.
Opptakene er redigert av Ole Thorsen i Kystverket.

Akkarfjord:
Filmen viser IGK (InnsatsGruppe Kyst), IGSA (InnsatsGruppe Strand Akutt) og Kystverkets Depotstyrker som jakter på simulert oljeflak (popcorn) i Akkarfjorden på Sørøya i Vest-Finnmark. Rune Holmen var Innsatsleder Kyst (ILK) i dette området.

Run 1 Akkarfjord from NOFO on Vimeo.

Run 2 Akkarfjord from NOFO on Vimeo.

 

 

Ingøya:
Filmen viser IGK (InnsatsGruppe Kyst) og IGSA (InnsatsGruppe Strand Akutt) som jakter på simulert oljeflak (popcorn) ved Ingøya i Vest-Finnmark.
Hilmar Gerhardsen var Innsatsleder Kyst (ILK) i dette området

 

 

Run 2 Ingøy from NOFO on Vimeo.