Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe Kyst (IGK)

Læreplan for opplæring av håndtering av akutt forurensing utviklet for fartøy til bruk i kystnært oljevern, følges i gjennomføring av kurs og øvelser. Nordkapp Maritime Fagskole er ansvarlig for det faglige innholdet i kursene og øvelsene med teknisk støttepersonell fra NOFO og evnt. utstyrsleverandører.

 

 

Bilder fra øvelse i uke 14 i Hasvik.   


For mer informasjon ta kontakt med Operasjonsrådgiver Kyst & Strand Hilmar Gerhardsen.