Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Årsplan

IGSA og IGK øvelser 2017  

 

Øvelse Sted Dato 2017
Øvelse - IGSA øvelse/is og kulde  Ingøya 03.mars   
       
Øvelse - IGSA Øvelse m/Vackum kjempen Finnmark / Gjesvær 10.oktober  
Øvelse - IGSA Øvelse m/Vackum kjempen Finnmark / Hammerfest 11.november  
       
       
Øvelse - IGK øvelse sør Nordmøre 04.april   
Øvelse - IGK øvelse sør Lofoten/Salten 06.juni  
Øvelse - IGK øvelse sør Helgeland 09.september  
Øvelse - IGK øvelse sør Nord -Trønderlag 10.oktober  
       
Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Gjesvær 05.mai  
Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Ingøy 05.mai  
Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Hjelmsøya/ Måsøya 06.juni  
Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Sørøya / Tarahalsen 08.august   
Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Gjesvær 09.september   
Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Gjesvær 10.oktober  
Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Gjesvær 11.november  
Øvelse - IGK øvelse Finnmark Finnmark / Ingøy 11.november