Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO 2009

NOFO Standard 2009 Master (revidert Mai 2011, norsk versjon)
NOFO Standard 2009 Master (revidert September 2010, English versjon)

Vedlegg:
Vedlegg B - Områdeberedskapsfartøy (revidert Mai 2011)
Vedlegg C - Fartøy med fast dispergeringsverktøy (revidert Mai 2011) 

Veileder oljedetekterende radar - Godkjent oljeradarer- innfrielse av NOFO standard
Veileder - oppbevaring av dispergeringsmiddel ombord