Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO Standard

Krav til oljevernfartøy på norsk sokkel

NOFO Standardene blir utviklet av den norske petroleums- og skipsfartsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og effektivitet i oljevern aksjoner på norsk sokkel.

NOFO Standardene er utviklet og basert på anerkjente standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle krav i den norske petroleum og skipsfart industrien. Der det er relevant kan NOFO Standarden brukes som den norske industriens innspill i det internasjonale oljevern arbeidet.

NOFO Standardene administreres og publiseres av NOFO i Norge.

Oil spill remote sensing systems found suitable for NOFO mode of operation