Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

IUA samlinger

Formålet med slike samlinger er å knytte IUA’ene nærmere hverandre og NOFO ved å utveksle erfaringer og få til gode diskusjoner og dialog rundt faget oljevern.