Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Kyst og strand

På Kystverkets hjemmeside kan man lese at to nye publikasjoner er utgitt. Det er operasjonsmanual for fartøy i kystnær beredskap samt håndbok i strandrensing etter oljeforurensning.

NOFO har bidratt til disse to publikasjonene, da det fra oljeindustriens side er viktig at prosedyrer og metoder for gjennomføring av aksjoner under statlig og privat ledelse, er harmonisert. Det er i mange tilfeller samme ressurser som nyttes, og oljeindustrien – gjennom NOFO – er opptatt av at tilgjengelige ressurser kan utnyttes optimalt. Dette oppnås blant annet gjennom det samarbeidet NOFO har med Kystverket med tanke på samhandling, standardisering og felles utnyttelse av ressurser

Nærmere detaljer rundt Kystverkets publikasjoner finnes på følgende linker:

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap 
Strandrensing etter oljeforurensning