Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

InnsatsGruppe Strand Akutt - IGSA

Om IGSA (InnsatsGruppe Strand Akutt)

IGSA har som oppgave å begrense skadene av eventuell olje som kommer inn mot kysten. 
Ved akutte hendelser vil innsatsgruppen settes inn i aktuelle områder med hurtiggående båter og egnet utstyr for rask og effektiv oppsamling av olje i strandsonen.

Innsatsgruppen ble opprettet i desember 2011 og har vært i operativ beredskapstjeneste fra sensommeren 2012. Gruppen har fått spesialopplæring og vil delta i øvelser og er en del av NOFO sin stående beredskap.

Konseptet for innsatsgruppen er utviklet av Eni Norge og Statoil i samarbeid med NOFO.

 

   

 

 

Kontaktperson:
Eivind Eriksen, eivind.eriksen@nofo.no, mobil 902 52 061