Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Aktiviteter

NOFO gjennomfører en rekke forskjellige oljevernøvelser hvert år. Deltakere i NOFO spesialteam blir involvert i disse øvelsene som rådgiver stab, skadestedsledelse og lagledelse. Dette for å få trent og derved opparbeide økt kompetanse innen oljevernberedskap.