Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Beste praksis - Filmer og instrukser

Filmer:

NOFO standard på fartøyene som brukes i filmene er NOFO 2004 eller eldre. Derfor brukes ikke Twist-lock mot dekk.

 

 Veiledere:
Veileder - bruk av håndholdt IR kamera