Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

VELLYKKET GJENNOMFØRING AV ÅRETS OLJE-PÅ-VANN

«Olje-på-vann» er i stor grad en fullskalatesting og verifikasjon av ny oljevernteknologi,  og demonstrerer samarbeidet mellommyndigheter og industri. For å vedlikeholde og videreutvikle den nasjonale oljevernberedskapen gjøres det realistiske forsøk med utslipp av 58 kubikkmeter råolje, med Miljødirektoratets tillatelse


«I år var det spesielt stor interesse og forventning knyttet til bekjempelsesmetoder som brenning ogbekjempelse av tynne oljefilmer», sier Leif J. Kvamme, administrerende direktør i NOFO.


(Foto: Espen Reite)

 

Årets aktiviteter omfattet, i tillegg til brenning og bekjempelse av tynne oljefilmer, også
høyhastighetssystemer. Det deltok 7 fartøy, ble gjennomført overvåkning med fly, satellitter, droner
og aerostater og var en omfattende nasjonal og internasjonal deltagelse.


«Årets olje-på-vann ble utført etter hensikten, og uten skade på personell eller materiell. Dette er
forhold vi er meget opptatt av å ivareta. Jeg anser årets aktivitet som særdeles vellykket», fremhever
Kvamme.


 


Kontaktpersoner i NOFO:

Administrerende direktør Leif J. Kvamme, tlf 484 02 333
Beredskapsdirektør Svein Henning Lysgaard, tlf 468 17 392