Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Oljevernteknologi for fremtiden skaper engasjement

På vegne av operatørselskapene på norsk sokkel og i samarbeid med 
Kystverket som representerer statens oljevernberedskap, er NOFO i gang med teknologutviklingsprogrammet «Oljevern 2015».

«Norsk olje- og gassindustri har en godt fungerende oljevernberedskap. Vår ambisjon er likevel til enhver tid å arbeide for en kontinuerlig forbedring av oljevernberedskapen tilpasset industriens behov», sier Leif J. Kvamme, administrerende direktør i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

”Kystverket og NOFO har lang erfaring med å samarbeide om å stimulere til utvikling av ny oljevernteknologi. Utfordringene knyttet til håndtering av oljeforurensning på sjø og i strandsonen er den samme uavhengig av om det er staten eller industrien som har ansvaret for å rydde opp”, sier Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket.

Oppstarten av Oljevern 2015 ble markert gjennom et utlysningsmøte i september 2014 der programmet ble presentert for både nasjonale og internasjonale bedrifter.

Responsen fra industrien var svært god. Det er mottatt 120 prosjektidéer fra bedrifter i flere land. 19 prosjekter er kontraktsfestet eller under kontraktsinngåelse med norske bedrifter fra Honningsvåg, Tromsø og Vesterålen i nord til Trondheim, Bergen og Tønsberg i sør, samt en bedrift i Danmark.

Foruten økonomisk tilskudd fra NOFO og Kystverket har de norske prosjekteierne etter søknad fått bidrag gjennom offentlige ordninger som Skattefunn, Innovasjon Norges programmer og Den Danske Maritime Fond.

Kystverket og NOFO disponerer betydelige ressurser i form av personell, fartøy, oljevernutstyr og oljevernkompetanse. Gjennom de årlige øvelsesprogrammene for eksisterende oljevernberedskap, samt tilgang til Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr hos Kystverket i Horten, får prosjekteierne mulighet til å teste ut sine nyutviklede teknologier under kontrollerte betingelser. Disse bidragene er svært viktige og representerer betydelige besparelser for prosjekteierne.     

«Vi ønsker at bidragene fra norsk og internasjonal industri og utviklingsmiljøer som nå blir støttet gjennom Oljevern 2015 skal bidra til å løse spennende, teknologiske utfordringer innen oljevern.  Leverandørene vil beholde patenter og alle kommersielle rettigheter til teknologi som utvikles gjennom programmet», sier Leif J. Kvamme.

Kystverket og NOFO er godt fornøyd med responsen fra industrien, og ønsker aktivt å bidra til at oljevernprosjektene som startes opp kan nå sine målsettinger.

 

Kontaktpersoner:

Fagleder FoU  Frode Engen (mob 99275812,  Frode.Engen@nofo.no)

Adm.dir. Leif J. Kvamme (mob 48402333, ljk@nofo.no)

Senioringeniør Hanne Solem Holt (mob 91826008, hanne.solem.holt@kystverket.no)