Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Oljevern i kulde og is kurs hos Norges Brannskole

2017 blir det gjennomført tre oljevernkurs i kulde og is.


Helse, miljø og sikkerhet er en utfordring i forhold til arbeid mot akutt forurensing i kaldt klima.

For å sikre at beredskapspersonell er rustet og kompetente til å håndtere kulde og vinter, gjennomfører
NOFO og Kystverket i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal kurs i oljevern i kulde og is.

 


Bilde: Brief før oppstart av kursdagen. 


I 2017 blir det gjennomført tre oljevernkurs i kulde og is, alle tre på NBSK. 

Viktige temaer er blant annet helse, miljø og sikkerhet, bekledning, utstyr, metoder og organisering av innsatsområdet. Totalt deltar det 50 personer på kurset. 
Kursdeltakerne kommer blant annet fra IUA, Sivilforsvartet, IGSA temaet og Havnevesenet. 


Bilde: Steffen Kristiansen, NBSK holder brif før kursstart

Instruktør Steffen Kristiansen er meget fornøyd med innsatsen til kursdeltakerne. « Det er en fornøyelse å ha så høyt kompetente og lærenemme kursdeltakere» sier han.

Bilde: Sikker jobbanalyse før entring av is. 

 

Kursdeltaker Ken Ivan Reinholdtsen fra LoVe IUA sier dette har vært ett veldig lærerik, spennende og nyttig kurs. «Det er inspirerende og innholdsrikt å være her». 

 Bilde: Ken Ivan Reinholdtsen, Lofoten og Vesterålen IUA.