Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Ny 1200 lense innkjøpt

NOFO har erstattet en gammel offshorelense  med en ny og moderne 1200 lense fra Norlense på Fiskebøl.
Tidligere i vinter ble det gjennomført en Factory Acceptanse Test (FAT) på 1200 lensa, og den forventes å tas i bruk om kun kort tid.
Lensen vil være på basen vår i Tananger.Nytt på denne lensa i forhold til den gamle, er at det er valgt å gå bort fra blytau i skjørtet på lensa og heller ersatte det med en kjetting i strømpe.
Ved å endre fra blytau til kjetting, så oppnår vi en kostnadsreduksjon samtidig som vi kjøper standardisert utstyr i stedet for en spesialvariant.
Fordelen med å dekke kjettingen med strømpe er at det vil bli litt mindre slitasje på fartøyet.
Dvs dekket og andre installasjoner lensa er i kontakt med under utsetting og inntak.
Det er flere løsninger i bruk for å ta opp hovedkreftene i en lense under slep. 
Poenget er å la bunnstrekket ta opp hovedbelastningen. Dette gjør noe med lensas oppførsel i sjøen ved dårlig vær. 
Ved å gjøre denne hovedstrekkavlasteren kortere enn duken i lensa, forsikrer man også at duken ikke blir utsatt
for de store strekkbelastningene under bruk. Dette igjen fordrer at strekkavlasteren ikke strekker seg. 
Derfor brukes det kjetting, stålwire eller fibertau eller bånd uten forlengelse til dette.