Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO og kystnær oljeverberedskap

For å ivareta denne er det 63 fiskefartøy og servicebåter i en pool av fartøy.

Oljevernfartøyene dekker området fra Øst-Finnmark til Måløy i vest. Kystverket har tilsvarende oljevernfartøy i sin beredskap fra Kirkenes til indre Oslofjord.
Rederne for fartøyene sitter på en unik kunnskap om lokale farvann, og for NOFO er dette en viktig ressurs å ha i oljevernberedskapen.
Årlig gjennomføres det 1-2 øvelser pr.fartøy. Da øves det på ulike scenarioer i forhold til oljeutslipp.
Det er også en årlig redersamling. Dette er verdifulle samlinger både for fiskebåtrederne og for NOFO. Her drøftes erfaringer og det legges fellers planer for aktiviteter framover.

Kontaktpersoner for oljevernfartøy i kystnærberedskap:
Hilmar Gerhardsen:  91803314
Jan Petter Wølstad: 99249997