Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO anskaffer Desmi forlenser

I NOFOs strategi er et av hovedmålene å videreutvikle et effektivt og robust oljevern. Som en del av denne videreutviklingen går NOFO til anskaffelse av den første kommersielle enheten av Desmi forlense (Speed Sweep).

Desmi og NOFO har samarbeidet om utviklingen av forlensene for NOFO sine havgående systemer siden 2010. 

Etter verifikasjon av Desmi forlenser under «Olje på vann» i 2015, investerer nå NOFO i et fjernkontrollert system bestående av forlenser, lensetrommel og vinsj.

Forlensene gir en betydelig økt hastighet på NOFO sine konvensjonelle oppsamlingssystemer uten at systemet mister oppsamlet oljeemulsjon.
Dette øker effektiviteten av eksisterende oljevernutstyr, og er spesielt viktig ved operasjoner i områder med sterk strøm, sier Erling Habbestad, leder teknisk avdeling i NOFO.

NOFO ser for seg at systemet er klart til benyttelse under «Olje på vann» i juni 2016. 

 

 

 

 

 

 

 Desmi forlense i bruk

 

 

 Desmi system ombord på oljevernfartøy