Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Miljødirektoratet gir NOFO tillatelse til utslipp i forsøksøyemed – Olje På Vann (OPV) 2016

Som et ledd i arbeidet i å verifisere, vedlikeholde og videreutvikle den nasjonale oljevernberedskapen, gjennomfører NOFO sammen med Kystverket  realistiske forsøk med utslipp av olje, kalt «olje-på-vann».

Miljødirektoratet har nå gitt tillatelse til slike utslipp også i 2016.

   
   

Miljødirektoratet har behandlet søknad fra NOFO, og gitt tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av olje og kjemikalier og in situ burning (ISB) i forbindelse med gjennomføring av fire forsøk som ledd i arbeidet med å verifisere og videreutvikle oljevernberedskapen på norsk sokkel.

Det er gitt tillatelse til utslipp av inntil 150 m3 oljeemulsjon, 58 m3 råolje/kondensat, 150 liter emulgator, 10 liter H2S fjerner, 17 liter herder og 5 m3 dispergeringsmiddel og til forurensning som følge av in situ burning ved Friggfeltet i uke 24 og 25 i 2016.

NOFO skal søke å begrense utslippsvolumene så langt det er mulig. Dette gjelder særlig bruken av herdere og omfang av in situ burning.

In situ burning  

OPV 2016 er planlagt gjennomført i uke 24 og 25, det vil si i perioden 13. til 26. juni 2016.

I utgangspunktet planlegges forsøkene gjennomført i uke 24, men ved for mye vind eller brytende bølger kan noen av forsøkene bli utsatt til uke 25.

 OPV2016     Current buster