Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Kystnær oljevernøvelse i vinter, mørke og kulde

Vinterstid er området det perfekte øvings området.

Formålet med øvelse Porsangerfjord var å heve kompetansen ytterligere til innsatsflåten i nord.
Både mannskap, utstyr og fartøy har fått øvet og trenet i vinterlige forhold. Totalt har det deltatt 22 fartøy som har havn mellom Loppa og Honningsvåg. Totalt 120 mennesker som mannskap, instruktører og observatører har vært involvert. I tillegg var LN-KYV, overvåkningsflyet og aerostat inkludert i øvelsene. 

NOFO øver og trener hele året, også i vinterhalvåret. Dette for å være godt forberedt på alle slags værforhold og situasjoner.
NOFO skal ha samme kompetanse sommer som vinter.  

Årlig gjennomføres det ca 100 øvelser og treninger i NOFO regi.

Det har vært en utrolig flott øvelse, jeg er stolt over å jobbe med slikt kompetent oljevernberedskaps personell,
sier Hilmar Gerhardsen, Operasjonsrådgiver - Kyst og strand /Leder – Hammerfestkontoret hos NOFO
.
 

 På øvelsene benyttes popcorn som simulerer ett oljeutslipp. På en slik øvelse er det vanlig at det er opp til 7 tonn popcorn som slippes ut på sjøen.
Popcornet oppfører seg tilnærmet lik olje på sjøen og følger de samme drivbanene og strømmene en olje ville fulgt.
 

  

Aerostat er en viktig ressurs: