Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Internasjonalt samarbeid for et bedre oljevern

NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap)  og OSRL (Oilspil Respons Limited) samarbeider på vegne av felles medlemmer.  

 

NOFO og OSRL utnytter fellers ressurser og kunnskap, med oljevernberedskapen som sentrum. 

Avtale

I november 2016 signerte NOFO og OSRL en oppdatert avtale som sikrer samarbeid på tvers av landegrensene og som gir selskapene gjensidig støtte i videreutvikling av oljevern. Det samarbeides på mange arenaer, blant annet innen teknologiutvikling, på kurs og på felles øvelser. 

Beredskapsdirektør i NOFO, Henning Lysgaard sier: «Vi er veldig fornøyde med møtet NOFO og OSRL hadde i forbindelse med signering av avtalen. Vi ser at det er veldig nyttig å diskutere oljevern på flere områder. Oppdateringen av avtalen er viktig og vi gleder oss til å gjøre oss erfaringer med OSRL sine ressurser, spesielt i denne runden OSRL sitt nye dispergeringsfly (Boeing 727)»

 

Øvelse med Boeing 727

Som ett ledd i samarbeidet mellom NOFO og OSRL ble det gjennomført en dispergeringsøvelse med fly. 
OSRL deltok med sitt Boing 727 og NOFO med sitt overvåkningsfly.
Øvelsen ble gjennomført på Friggfeltet, formålet var samarbeid og testing av utstyr i felleskap. 

Boeing 727 - 2S2F er har tilpassede innvendige tanker, pumper og spray armer, beregnet for å spraye dispergeringsmiddel. 
Flyet er helt unikt i olje og gass sammenheng.


Det er sjeldent at uvanlige fly ved Stavanger lufthavn Sola unnslipper linsene til flyspotterne. Boeing 727 er her festet til minnebrikken av flyspotter Lennart Rimestad. FOTO: Lennart Rimestad

 

Film fra øvelsen_1

Film fra øvelsen_2