Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Implementering av ny strategi

Administrerende direktør Leif J.Kvamme informere om implementering av ny NOFO strategi og prosessen rundt det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOFO har fått en ny strategi for perioden 2016-2020. Styret i NOFO har, i tett samarbeid med NOFO`s medlemmer og administrasjonen, gjennomført en grundig og god prosess.
Som administrerende direktør er det veldig inspirerende å få så klare «signaler» fra våre medlemmer.
Det er ingen tvil om hvilke forventninger som stilles til NOFO i strategiperioden.

Les strategien her

I NOFO er vi godt i gang med å operasjonalisere strategien. Det er alltid en utfordring å omsette strategiske forventninger, til praktiske tiltak.

For å sikre faglig eierskap og tett oppfølging av strategien, har NOFO valgt å prosjektorganisere delmålene.
Kort fortalt innebærer dette at det utpekes en prosjektleder for hvert av de 13 delmålene. Prosjektlederen har det faglige oppfølgingsansvaret gjennom hele strategiperioden (2016-2020). Prosjektleder knytter til seg andre fagpersoner internt i NOFO, fra våre medlemmer og
øvrige samarbeidspartnere. På denne måten sikrer vi god samhandling, erfaringsoverføring og rett fokus i forhold til strategien.
Ledelsens oppfølging ivaretas gjennom kvartalsvise statusmøter, samt halvårig rapportering til NOFO`s styre.

Adm.dir. NOFO Leif J.Kvamme