Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

IGK øvelse på Ingøy

IGK gjennomførte i uke sin siste oljevernøvelse på Ingøy før sommerferien trer i kraft. 

Totalt har 6 fartøy og 30 personer vært i sving. Hilmar Gerhardsen, leder ved NOFO sin avdeling i Hammerfest, sier formålet med oljevernøvelsen på Ingøy,
har vært å bli kjent med de rådende forhold i området og for å bygge erfaring med oljevernutstyr i sjø og strøm.


Bilde: Personell briefes før oppstart av øvelsen. Briefen foregikk i lokalene til den gamle skolen på Ingøy. 

 


Bilde: Mobilisering av beredskaps lenser fra Speedlekter igangsatt ifbm IGK øvelse på Ingøy.


For første gang har fartøyene jobbet med utsett av lenser og oppsamling av simulert oljeutslipp på nord-vest siden av Fruholmen.
Her har IGK personell møtt 2 meter høye bølger, hatt 1,9 knop strøm, i perioder nord-øst kuling og inn til 200 meter sikt på grunn av havtåke.
Hilmar sier videre at utstyret har fungert veldig bra og
IGK personellet har gjort en formidabel jobb med å samle opp totalt 9 kubikk popcorn.


Bilde: Fruholmen fyr Bilde: Utsett av lenser

 


Bilde: Formasjonskjøring med lenser 

Bilde: 200 meter sikt på grunn av tåken.


Denne gangen har flåten bestått av personell fra Havøysund, Måsøy og Ingøy. De som har deltatt har meget høy kjennskap til lokale forhold og området de øvde i.

 

Arrangørene av denne IGK øvelsen er strålende fornøyd med gjennomføringen, og takker for god god innsats av deltakende personell.