Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Barentshavkonferansen 2016

Barentshavkonferansen er en sentral møteplass i nord. 

 

Administrerende direktør Leif J.Kvamme deltok på Barentshavskonferansen i Hammerfest 24.-26.april 2016. 

"Dette er en viktig arena for nettverksbygging, med sine 350 deltakere på ledernivå hos NOFO sine medlemmer, politikere og besluttningstakere er det viktig at vi er på plass - Sier Leif.J. Kvamme. Foto: Rino Engdal

http://www.barentshavkonferansen.no/