Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Steve Benz og MSRC på besøk hos NOFO

NOFO har flere internasjonale samarbeidspartnere, deriblant MSRC, The Marine Spill Response Corporation.

MSRC holder til i Virginia, USA, har 440 fulltidsansatte og var sterkt involvert i Deep Water Horizon utblåsningen i 2010. Begge organisasjonene er medlemmer i GRN, Global Response Network.

Steve Benz og hans organisasjon gjorde seg mange erfaringer under denne hendelsen.
Disse erfaringene delte Hr. Benz med representanter NOFO styre, ledergruppe, representanter fra 31 operatørselskaper og NOFO ansatte.
Benz holdt ett 2 timers foredrag med operasjonelle erfaringer og det var god diskusjon rundt bordet. Deltakerne på foredraget hadde mange spørsmål til hans og kollega Judith Roos.


MSRC har erfart at NOFO’s årlige OPV-øvelser har vært nyttig for valg av teknologi og verktøy for ett godt oljevern. Benz fortalte også blant annet at under langvarige hendelser var behovet for trent og øvet personell større enn først antatt. I denne forbindelse har de startet ett omfattende øving og treningsprogram for å være bedre rustet enn før Deep Water Horizon.

De har også startet ett sterkt vedlikeholdsprogram av utstyr, dette for å unngå at utstyr ikke virker ved ett eventuelt oljesøl. Det har også blitt investert i ny og bedre teknologi, hvor MSRC blant annet har tatt i bruk utstyr NOFO har øvd og testet og bruker nå. MSRC velger i høy grad utstyr med lavt vedlikeholdsbehov men som samtidig ivaretar krav til effektivitet.

Steve Benz og administrerende direktør i NOFO, Leif. J. Kvamme kunne i felleskap fortelle at i framtiden vil det bli ett styrket samarbeid mellom NOFO og MSCR. Dette vil være med på å øke sikkerheten for oljevernberedskap både i USA og i Norge.

Bildene viser utstyr MSRC bruker i dag i sin beredskap.