Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Oljevernberedskapen har fremdeles behov for å utvikle seg

Dette var en av konklusjonene etter en paneldiskusjon med representanter fra oljeindustrien, Forskningsrådet, og beredskapsmyndigheter på kommunalt og statlig nivå.
Arenaen var Kystverkets årlige nasjonale beredskapsseminar denne uken.

I forkant av paneldiskusjonen fikk de om lag 200 deltakerne på seminaret presentert rapporten ”Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?”.
Rapporten som ble levert til Samferdselsdepartementet tidligere i år, er laget av et regjeringsoppnevnt utvalg av private og offentlige aktører som har en rolle innenfor oljevernberedskap. Det mest sentrale i rapporten er anbefalingen om å gjennomføre 16 konkrete tiltak for å sikre en fremtidsrettet oljevernberedskap.

Fortsatt behov for forskning

Etter presentasjonen ble det åpnet for innspill og spørsmål til panelet som besto av sentrale bidragsytere til rapporten.
Ett av tiltakene som anbefales i rapporten et nytt 5-årig forsknings- og utviklingsprogram innen oljevernteknologi.
Paneldeltakerne mente at dagens utfordringer i oljeindustrien ikke endrer behovet for fremtidsrettet satsning på oljevernteknologi og beredskap.

 
Leif Kvamme, Nofo.
Kystverket arrangerer årlig et nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning.
Foto: Kystverket/Marianne Henriksen

- Vi ønsker oss et eget forskningsprogram innen oljevern, konstanterte Andreas Q. Nielsen fra Norges Forskningsråd.


Andreas Q. Nielsen, Nord Forskningsråd
Foto: Kystverket/Marianne Henriksen