Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO deltok på Nordområdekonferansen

I år var det Narvik som var vertskapsby for Nordområdekonferansen. Konferansen er hovedsakelig rettet inn mot muligheter på norsk sokkel i nord, med fokus på muligheter og forventninger til vekst innen olje og gassutvinning. For konferansen er det viktig å skape en arena for nettverksbygging og styrke relasjoner mellom leverandører i nord og sør, og på tvers av fagområder.

Beredskapsdirektør i NOFO, Henning Lysgaard var invitert som foredragsholder, med temaet
« Med fokus på beredskap» . Lysgaard ga en god og inngående presentasjon hvem er NOFO, og hvordan er oljevern i nord bygget opp.
NOFO har mange samarbeidspartnere, og for NOFO er det viktig med ett tett og nært samarbeid. Dette bidrar til innovasjon og teknologiutvikling i eksisterende områder og i nye områder.

Henning belyste viktigheten av lokalt samarbeid. NOFO er opptatt av verdiskapning i nærmiljøet. Dette vises igjen i satsningen som gjøres i nord, i form av vårt kontor i Hammerfest og depotene i Hasvik og Måsøy. NOFO har ca 70 avtaler med leverandører i Nord-Norge, dette er vi stolte av sa Lysgaard

 Presentasjon: Med fokus på beredeskap