Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO Spesialteam samling avholdt i Bodø

Den syvende spesialteamsamlingen har blitt gjennomført, med stor suksess.

Årets samling for NOFO Spesialteam ble avholdt 25. og 26. august i Bodø. Totalt deltok det 62 personer på samlingen. Spesialteamet ble etablert i 2009, og dette var den syvende samlingen til teamet.

Samlingen ble åpnet av Beredskapsdirektør Henning Lysgaard, NOFO, og Finn Roar Aamodt fra Statoil. Aamodt holdt ett spennende innlegg om norsk oljeindustri, hvor han var innom historikk, nåsituasjon og tanker om fremtiden.

Det var mange interessante temaer som ble belyst dette året. Noen av temaene var beredskapslogistikk, krisekommunikasjon, konflikthåndtering og stressmestrin. I tillegg ble det gitt en oppdatering på aktuelle saker i oljevernsammenheng, både nasjonalt og internasjonalt.

Vil du lese presentasjonene fra samlingen ligger de her :

 Krisekommunikasjon