Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Beredskapsdagen 2016

Leif J.Kvamme var strålende fornøyd med gjennomføringen av Beredskapsdagen 2016

Viktigheten av kontinuerlig arbeid med oljevernberedskap ble tydeliggjort av Kystverkets Beredskapsdirektør Johan Marius Ly og administrerende direktør Leif Kvamme i Nofo (Norsk oljevernforening for operatørselskap) i deres innlegg på Beredskapsdagen 2016.

Ly viste hvordan Kystverket er en pådriver og en kompetansevirksomhet hva angår utvikling innenfor sitt område, slik at deltakerne kunne se overføringsverdien til annen type beredskap.

Beredskapsdirektøren ga et klart trafikkbilde for Oslofjorden, der fergetrafikk, cruise- og lasteskip bruker farleden i skjønn forening med fritidsbåtene. Det gir utfordringer med verneområder og sårbart miljø. Videre fikk begge gitt eksempler på hvordan det offentlige, akademia og det private næringslivet sammen kan utvikle den beste oljevernberedskapen.

Samspillet mellom offentlige og private beredskapsressurser, overvåking og kontinuerlige utvikling og forbedring av utstyr, er avgjørende for god beredskap mot akutt forurensning.

Gjennom det felles prosjektet Oljevern 2015, pågår det nå teknologiutvikling og innovasjon i 19 ulike prosjekter. (les om dem i linkene her)

NOFO-direktøren fortalte at Norge er det eneste landet som årlig får testet nytt utstyr gjennom ekte oljeutslipp. Det skjer etter tillatelse fra Miljødirekoratet, og er en verdifull test av beredskapsmateriellet til den dagen en reell utslilppshendelse oppstår. Verifikasjonstesten, eller øvelsen "Olje på vann", gjennomføres av Kystverket og Nofo i samarbeid. Dersom det gis tillatelse, vil denne øvelsen bli gjennomført i juni.

 

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/mediepakke-fra-beredskapsdagen-2016?publisherId=2088704&releaseId=10440910