Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Åpning nye kontorer i Hammerfest

NOFO åpnet 11. mai sine nye kontorlokaler i Hammerfest sentrum

Fungerende ordfører i Hammerfest Kommune, Marianne Sivertsen Næss,
holdt en glimrende tale, foretok den offisielle åpningen og overrakte gaver.

«Det er betryggende at vi har slike ressurser på plass», uttalte hun.

 
 Foto: NOFO                                           Fra venstre, beredskaps direktør: Svein Henning Lysgaard, fungerende ordfører Hammerfest: Marianne Sivertsen Næss,
                                                                                        leder Hammerfest kontor: Hilmar Gerhardsen


 
Det var også taler av NOFOs Beredskapsdirektør Svein Henning Lysgaard og Hilmar Gerhardsen, Leder av NOFOs Hammerfest kontor. Kunstnerisk innslag ved musiker Geggen Mauno fra Hammerfest skapte god stemning.

De nye kontorlokalene ligger i Hammerfest Næringshage. Hittil har NOFO hatt kontor på Polarbase i Rypefjord, men fant det nå hensiktsmessig å flytte inn til sentrum. NOFO har et stort kontaktnett og er nå lettere tilgjengelig for sine mange samarbeidspartnere i Finnmark. NOFO Hammerfest ivaretar oljevernberedskapen på vegne av operatørene i nordområdene.